es queue all pind

es queue all pind

Commint dit-on in chti ch’mot « maladroit » ou plutôt qu’l’expression qu’in peut dire, bin vla, cha va querre !

Y’es adrot d’ses mains comme inne vaque d’ s’queue !